Τι είναι το Europe Direct;

Ο στόχος του EDIC είναι η παροχή εύκολα προσβάσιμων και φιλικών προς τον χρήστη πληροφοριών σε Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα τους καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης. Θα χαρούμε να δόσουμε απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα που αφορούν τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες της Ένωση αλλά και να σας παραπέμψουμε σε άλλες χρήσιμες πηγές πληροφόρησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες ευρωπαικής χρηματοδότησης και προγραμμάτων σπουδών, ανακοινώσεις για εκδηλώσεις παροχής πληροφοριών και δικτύωσης καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σχετικών οργανισμών. Στο EDIC μπορείτε να βρείτε δημοσιεύσεις,  ενημερωτικά δελτία καθώς και εκθέσεις για συγκεκριμένες ευρωπαικές πολιτικές αλλά και να χρησιμοποιήσετε το χώρο για ερεύνα σε ευρωπαικά θέματα.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προωθήσουμε τυχόν παράπονα ή να σχολιάσουμε συγκεκριμένες ευρωπαικές πολιτικές και θέσεις ούτε να προσφέρουμε νομικές συμβουλές ή ανάλυση της ευρωπαικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.