Εκδηλώσεις/Δραστηριότητες

Το Europe Direct Λευκωσίας δραστηριοποιήθηκε έντονα το 2015 με εκδηλώσεις όπως συναντήσεις ενημέρωσης για ευκαιρίες χρηματοδότησης και για τους κανονισμούς της Πράσινης Γραμμής, Παιδικές Λέσχες τα πρωινά του Σαββάτου, μια έρευνα στην Ευρωπαϊκή  Έκθεση Εκπαίδευσης, ποδηλατικές ξεναγήσεις και ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ κινηματογράφου.

Το 2016 προβλέπεται να είναι μια ακόμη γεμάτη χρονιά, κατά την οποία το Κέντρο θα χρησιμοποιήσει την τοποθεσία του στην Νεκρή ζώνη και θα επικεντρωθεί στην προώθηση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής επανένωσης της Κύπρου. Ως εκ τούτου, θα διοργανώσουμε μια σειρά συναντήσεων ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τη διαδικασία επαναπροσέγγισης και τις συνεχείς διαπραγματεύσεις. Οι συναντήσεις θα έχουν ως στόχο την δημιουργία διαλόγου μεταξύ των πολιτών πέρα από το διαχωρισμό σε τοπικό επίπεδο και ατόμων που εμπλέκονται στις διαδικασίες αποφάσεων. Παρομοίως, θα οργανώσουμε περιπατητικές ξεναγήσεις στην παλιά πόλη της Λευκωσίας οι οποίες θα στοχεύουν στην ανάδειξη μνημείων κοινής κληρονομιάς μέσα στην πόλη που είχαν την οικονομική υποστήριξη ή και την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της προσπάθειάς της για ενίσχυση της μη πολιτικοποιημένης συνεργασίας μεταξύ όλων των κοινοτήτων της Κύπρου. Οι ξεναγήσεις αυτές θα διοργανωθούν όχι μόνο για να ενημερώσουν τους ντόπιους πολίτες σχετικά με τον ιστορικό πλούτο και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον της πόλης αλλά και να προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και την ευημερία όλων.

Θα συνεχίσουμε επίσης με τις Παιδικές Λέσχες οι οποίες στοχεύουν στην εισαγωγή των παιδιών στις βασικές έννοιες και αξίες της Ένωσης. Θα συνεχίσουμε επίσης και τις Ευρωπαϊκές Νύχτες Κινηματογράφου οι οποίες μέσα από προβολές και συζητήσεις πάνω σε σημαντικά θέματα της παρούσας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παρέχουν στους πολίτες από διάφορα στρώματα της κοινωνίας μια πλατφόρμα σκέψης και διαλόγου, ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή.

Θα συνεχίσουμε επίσης να έχουμε επαφή με το ευρύτερο κοινό μέσα από εκδηλώσεις όπως η Μέρα Ευρώπης, τους εορτασμούς της Εβδομάδας Κινητικότητας και άλλα φεστιβάλ της κοινωνίας των πολιτών. Το Europe Direct Λευκωσίας θα παραμένει ανοικτό 20 ώρες τη εβδομάδα, παρέχοντας δωρεάν εύχρηστες πληροφορίες για τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.