Nihal Soğancı | EDIC Co-Manager

Nihal Soğancı, Kasım 2019'da Dayanışma Evi ekibine katıldı. Halen, Atina'daki Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi'nde Sosyal Antropoloji alanında doktorasına devam etmektedir. University College London’da Uluslararası Kamu Politikası alanında, özellikle uyuşmazlık çözümü ve uzlaşma odaklı yüksek lisans yapmıştır.

Lisansını, İngiltere’de ki Surrey Üniversitesi'nde Fransızca ve Tercümanlık alanında tamamlamıştır.

Lefkoşa'daki Buffer Fringe Performing Arts Festivaline Duygu Garajı: Kolektif Kavşak isimli bir enstalasyonla katılmıştır. Bu deneyim ve enstalasyon boyunca paylaşılan hikayeler, Anılar, hikayeler ve maddesel izleri: Kolaj ve katılımcı sanat enstalasyonu yoluyla yerinden edilmeyi anlamak ismiyle kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.

Daha önce Paris'te ki Electricite De France'da staj yapmış ve Kamu Politikası ve Yönetimi alanlarında dersler vermiştir. Araştırmalarını çeşitli konferans ve sempozyumlarda sunmuştur.

[email protected]

Andri Christofides | EDIC Co-Manager

Andri Christofides, Aralık 2018'de Dayanışma Evi ekibine katıldı. K.U Leuven de Sosyal ve Kültürel Antropoloji alanında Yüksek Lisansı yaptı. Lisansını İngiltere’de Surrey Üniversitesinde İngiliz Edebiyatı alanında tamamladı. Daha önce hem Sidney hem de Lefkoşa'da ki sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştı. Dayanışma Evi ekibine katılmadan önce Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği'nde stajyer olarak çalıştı.

[email protected]